Mińsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
"JUTRZENKA"
Klub Abtynenta

O nas

Historia Galeria Aktualności Kontakt

 

 


Cele
  1. Promowanie trzeźwego stylu życia z elementami profilaktyki i terapii rodzin z problemem alkoholowym
  2. Organizowanie zycia towarzyskiego członków Stowarzyszenia- Klubu oraz ich rodzin w obyczjowości, zwyczajach i tradycjach bez alkoholu.

  3. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia i zażywania innych środków zmieniających świadomość.

  4. Integracja środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną.

  5. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia choroby alkoholowej i innych uzależnień.

  6. Pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach.

  7. Działanie na rzecz rozwoju osobistego

  8. Propagowanie idei trzeźwości.
     

 


 

Cele
Skład Zarządu
Zadania
Do pobrania

 

 

 

   


Copyright © 2009
Mińsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta "JUTRZENKA"