Mińsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
"JUTRZENKA"
 

O nas

Historia Galeria Aktualności Kontakt

 

 


Historia


Mińsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta "JUTRZENKA" zostało powołane do życia na zebraniu założycielskim w dniu 26.02.2006 roku przez 26 członków mińskiej wspólnoty AA jako założycieli i zostało wpisane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.08.2006r. do Krajowego Rejestru  Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów opieki zdrowotnej po nr: 0000262530. 

Pomysłodawcą i głównym  orędownikiem pomysłu i powstania Klubu „JUTRZENKA” był Włodzimierz Leszczyński – obecny Sekretarz Zarządu Klubu, przy wydatnym wsparciu Romana Łyczkowskiego - późniejszego pierwszego Prezesa Zarządu, Płatka Andrzeja - obecnie członka Zarządu, oraz Andrzeja Błaszczyka obecnego Prezesa Zarządu Klubu. Dobrym duchem naszego Klubu  jest cały czas Włodzimierz Leszczyński.

Statut Klubu powstał w wyniku doskonałej współpracy z Otwockim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym Klubem Abstynenta "PANACEUM" na czele z Leszkiem Jendykiem Prezesem Zarządu i Gerardem Foksem Prezesem Klubu Abstynenta z Miasteczka Śląskiego. Klub w ramach swojej działalności statutowej corocznie startuje w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania pomocy ludziom chcącym wyjść z uzależnień i rozpocząć nowe życie bez zażywania środków zmieniających świadomość. W ramach realizacji oferty Klub "JUTRZENKA" organizuje spotkania terapeutyczno-rekreacyjne dla członków Klubu, ich rodzin, wspólnoty AA, sympatyków ruchu abstynenckiego, zaproszonych gości oraz beneficjentów Fundacji "SŁAWEK"  z Warszawy  i jej fili w Mieni, którą kieruje Marek Wdowiński. Współpraca między nami układa się wspaniale.

Klub "JUTRZENKA" prowadzi aktywną działalność i bierze udział w Rodzinnych Zlotach Abstynenckich, abstynenckich festiwalach muzycznych i przeglądach twórczości artystycznej AA, Abstynenckich Spływach Kajakowych, rajdach i przy współpracy z  Katowickim Stowarzyszeniem Kulturalno-Turystycznym w abstynenckich wczasach zagranicznych ( Włochy - Gargano - Vieste, Grecja - półwysep Chaldikiki ). Klub „JUTRZENKA” jest także organizatorem corocznych wędkarskich zawodów sportowych.  Członkowie Klubu w wolnym czasie uczestniczą w tworzeniu warunków  do kreowania zdrowego stylu życia bez zażywania środków zmieniających świadomość.

Dużym utrudnieniem dla  realizacji w pełni zadań statutowych jest brak siedziby stałej, o którą członkowie starają się u władz miasta od chwili rejestracji. Jesteśmy jednak optymistami i mamy nadzieję na pozytywne zakończenie naszych starań.Niemniej jednak trochę dluży się ten czas na oczkiwaną  przez członków Klubu lokalu,gdzie mogliby się spotykać częściej w przyjaznej siedzibie.

                  V ROCZNICA POWSTANIA MIŃSKO MAZOWIECKIEGO STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO 
                                                       KLUBU ABASTYNENTA "JUTRZENKA"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Copyright © 2009
Mińsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta "JUTRZENKA"