Mińsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
"JUTRZENKA"
Klub Abtynenta

O nas

Historia Galeria Aktualności Kontakt

 

 


Zadania
  1. Stworzenie warunków osobom uzależnionym i ich rodzinom możliwości spędzenia wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.

  2. Organizowanie imprez turystycznych, kulturalno-oświatowych, jako uzupełniających form terapii i rechabilitacji w chorobie alkoholowej.

  3. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej, rechabilitacji osób uzależnionych.

  4. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracyz ze wspólnotami AA, AL-Anon, AL-Ateen

  5. Prowadzenie działalności informacyjnej służącej promocji zdrowego, trzeźwego życia

  6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o tym samym profilu działania w kraju i zagranicą.

  7. Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi i związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia.

  8. Gromadzenie funduszy na realizację celów i zamierzeń statutowych.

Zadania wymienione w pkt. 1-8 Stowarzyszenia realizuje nieodpłatnie.

 


 

Cele
Skład Zarządu
Zadania
Do pobrania

 

 

 

   


Copyright © 2009
Mińsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta "JUTRZENKA"